July 28, 2014

THE SUPER BLACK

Working with CMF is constantly evolving discipline due to the innovations in material technology and in science. Recent news from British nanotech company is that they have created the world´s darkest material. Material so dark that the human eye cannot see the form or the shape. ‘Some people describe it as a hole, because there is literally not enough light coming from the surface to allow the eye to discern the contours that are in that foil,’ Steve Northam from Surrey NanoSystem’s.

The new black material is named Vantablack, made out of millions carbon nanotubes currently grown on the aluminium foil. In the image above you can see the wrinkles of the aluminium foil, but not the surface of the Vantablack, since the black material absorbs 99.96% of all light reflected upon it. As a comparison normal black surfaces such as paint or fabric absorbs between 95% to 98% of light. The material is designed for military and space industry application of optical instrumentation.

Työskentely CMF suunnittelijana on jatkuvasti kehittyvää tieteen ja materiaaliteknologioiden kehityksen vuoksi. Viimeisimmät uutiset brittiläiseltä nanoteknologiaan erikoistuvalta yritykseltä kertoivat maailman mustimmasta materiaalista. Materiaali joka on niin mustaa että ihmissilmä ei näe sen muotoja tai tekstuureita. ‘Jotkut ihmiset kuvailevat sitä reiäksi, koska siitä ei heijastu mikään joka auttaisi silmää ymmärtäämään materiaalin pintaa’ kertoo Steve Northam Surrey NanoSystemsiltä.

Vantablackiksi nimetty materiaali on kasvatettu miljoonista hiilinanoputkista jota nykyisin kasvatetaan alumiinifoliolla. Kuvasta näet alumiinifolion taitokset, mutta et Vantablackin pinnan muotoja, koska materiaali imee 99.96% kaiken valon heijastuksen. Vertailuna normaali musta pinta, kuten maali tai kangas, imee 95-98% heijastuvasta valosta. Materiaali on suunniteltu armeijan ja avaruusteknologian käyttöön.

via