Tämä oli hauska projekti! Halusimme tutkia eri keltaisen sävyjen luonnetta pyöreillä, kulmikkailla ja terävillä muodoilla. Lopputulos päätyi websivujen kuvitukseksi. Lisää keltaista inspiraatiota Lidewij Edelkoortin Trendtablet Yellow Is The New Pink.

This was so much fun! The study was about nature of shades of yellow in rounded, angular and sharp forms. The endresult is seen as a illustration on a website. Check out some more yellow from  Yellow Is The New Pink by Lidewij Edelkoort Trendtablet.
pics Omuus