Elisa Strozykin Tactile Surfaces’ on alkujaan ollut tutkielma kosketeltavista pinnoista joiden tekstuurit muokkaavat objektia vaihdellen sen normaalia käyttökontekstia. Projektin tuloksena syntyi puinen tekstiili ja muut hänen erityiset huonekalunsa.

Elisa Strozyk ‘Tactile Surfaces’ was originally an exploration of tactile surfaces playing on textures unfamiliar to objects, that then shifts their ordinary functions. The wooden textiles was an outcome of this process, along with her extraordinary furniture.
via