Tutustuimme ihastuttavaan Ilse Crawfordiin jonka lähtökohta kaikessa kodin sisustuksessa on älykäs aistillisuus, aistien vapauttaminen, äänten, muotojen, tuoksujen ja kosketuksen yhdistäminen taitavaksi kokonaisuudeksi. Lähtiessään perustamastaan englantilaisesta Elle Decorationista hänellä oli vahva näkemys siitä että kodit jotka kuvataan kauniisti, eivät välttämättä tunnu yhtä hyvältä asua. Häntä, kuten meitäkin, kiehtoo materiaalien kieli. Pinnat, värit, materiaalien lähteet ja kestävyys ovat hänen studionsa sisustamissa tiloissa avainasioita joihin kiinnitetään paljon huomiota. ‘Suunnittelu on kolmiulotteista. Vaikka visuaalisuus on tärkeää, niin minkä yksi silmä näkee, toinen tuntee’, Crawford selittää. ‘Materiaalivalinnat vaikuttavat tunteisiimme, ja kuinka koemme tilan. Monet designerit unohtavat sen, ja käyttävät kaiken ajan visuaalisen tavoittelemiseen’. Kuvat Ilse Crawford

The design philosophy of Ilse Crawford is smart sensuality, liberation of senses, engaging with the sounds, shapes, smell and touch of nature in everything that makes up home. When leaving her own magazine Elle Decoration, Ilse Crawford had a strong vision that homes that may be pictured beautifully, don´t feel necessarily that good to live in. She is intriqued by the language of materials. Surface finishes, colors, material sources and sustainability are key to her studio designs, to which they pay a lot of attention to. ‘Design is three dimentional. Even though visual look is important, but what one eye sees, the other feels’, she explains. ‘We connect to our environment through materialswhich have a strong connection to our emotions. Our sense of wellbeing is largely a physical one and it’s how we experience our surroundings.It’s something many designers have overlooked in pursuit of the visual.’ Pictures Ilse Crawford