By
following the rising trend, Fairphone designs its products based on social
values by opening the full supply chain to consumers.

Tantalum, a rare metal found in high densities only in a few mines in the world,
is an essential element in capacitors of our phones. Unfortunately one of the
places where tantalum is found is Democratic Republic of Congo, where civil war
has led the mines to slavery and poor working conditions. The manufacturing can be questionable due to hazardous working conditions, small wages and underage employment, and there has been little that consumers can do to control these.
Fairphone uses tantalum from the northern parts of conflict-free Congo, where
it supports the families and ensures safe working conditions. They also take
sustainable development in consideration by paying attention to the full
lifecycle of the product. The company addresses the full lifespan from use to
reuse and recycling by using long lasting and recyclable components.
Fairphones open supply chain enables them to offer a full list of suppliers for
customers to see which companies are providing the components used inside the
phones.

Companies investing in the ethical side of product design is a trend we are really
hoping to see continuing. Supporting responsible product development is supporting human
rights, cleaner planet and sustainable future.

Sosiaalisiin arvoihin panostava Fairphone seuraa eettisen designin
trendiä tarjoamalla kuluttajille mahdollisuuden tarkastella tuotteen koko
tuotantoketjua.

Tantaali on puhelimien kondensaattoreissa käytettävä harvinainen metalli, jota
esiintyy suurina määrinä vain muutamassa paikassa maailmaa. Useat kaivokset
sijaitsevat Kongon demokraattisessa tasavallassa, jossa sisällissota on
johtanut huonoihin työoloihin ja orjatyövoiman käyttöön. Myös valmistusprosessi
Aasiassa on usein kyseenalaisia johtuen alhaisesta palkkatasosta, alaikäisistä
työntekijöistä ja huonoista työolosuhteista.

Fairphone käyttää Kongon pohjoisosien konfliktivapaalta alueelta tulevaa
tantaliinia, tukien paikallisia asukkaita ja varmistaen työntekijöiden
turvalliset työolosuhteet. Fairphone panostaa myös kestävään kehitykseen
ottamalla huomioon tuotteen koko elinkaaren käytöstä uudelleenkäyttöön ja
kierrätykseen. Yritys tarjoaa kuluttajille avoimen tuotantoketjun ja
mahdollisuuden saada tietoa kaikista puhelimen komponentteja valmistavista
alihankkijoista.

Eettiseen tuotesuunnitteluun panostavat yritykset ovat osa trendiä, jonka toivomme ja uskomme jatkuvan vielä pitkään. Tukemalla vastuullista tuotesuunnittelua tuet
ihmisoikeuksia, puhtaampaa maapalloa ja kestävämpää tulevaisuutta.

via Fairphone and Gizmodo