Hollantilainen suunnittelija Dennis Parren esitteli kokeellisen ‘CMYK Lamppu värilliset varjot Led valolla’.  Vapaa käännös Dennis Parrenin haastattelusta: ‘Et voi oikeastaan sanoa että ‘tuoli on punainen’. Tuoli heijastaa punaista valoa, jättäen heijastamatta vihreän ja sinisen valon. Vain valo värittää maailman. Tämä CMYK lamppu pelaa valon mysteerillä ja värillä, projisoiden ympäristöönsä valoviivaverkoston cyaanin, magentan ja keltaisen väreillä. Lamppua ei ole suunniteltu ymmärrettäväksi, vaan osoittamaan että vain valo on värin oikeutettu omistaja’. Tuo viimeinen lause sai meidät rakastumaan tähän suunnittelijaan. Tuotteesta ja suunnittelijasta löytyy kirjoituksia täältä ja täältä.
Dutch designer Dennis Parren presented his experimental ‘CMYK Lamp Colored shadows with Led light’. His comment on this work: ‘You can´t really say ‘that chair is red’. Actually, the chair is reflecting red light while absorbing green and blue light. It is the light that colors the world. This CMYK Lamp plays with the mystery of light and color and projects an elusive network of lines of cyan, magenta and yellow light on the ceiling. Designed not to be understood but to show that light is the only rightful owner of color.’ That final sentence made us fall in love with this designer. More about the designer here and here.