Stockholm Design Lab on luonut uuden brändi-identiteetin ruotsalaiselle apteekkiketju Vårdapoteketille, joka käyttää vahvoja väripaletteja visualisoidakseen kehon osat johon lääke on tarkoitettu. Pakkauksen ulkonäkö on hyvin erilainen totuttuun apteekkitavaraan ja keskittyy hyvinvointiin, joka vaikuttaa olevan nouseva trendi lääketeollisuudessa.

Stockholm Design Lab has created a new brand identity to the swedish pharmacy chain Vårdapoteket using strong color palettes visualizing the parts of the body that the medication is for. Outlook is so different to what we are used to, focusing on wellbeing, which seems to be upcoming in medical industry.

via